ஊதியம் தொடர்பான சர்ச்சையில் ஒன்பது இரயில் நிறுவனங்களில் உள்ள இரயில் ஓட்டுநர்கள் ஒகஸ்ட் 13ஆம் திகதி வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்று தொழிற்சங்கம் அஸ்லெஃப் தெரிவித்துள்ளது.

ஏழு நிறுவனங்களில் உள்ள அஸ்லெஃப் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே ஜூலை 30ஆம் திகதி வெளிநடப்பு செய்யத் தயாராக இருந்தனர். மேலும் இரண்டு நிறுவனங்களின் ஓட்டுநர்கள் இப்போது தொழில்துறை நடவடிக்கைக்கு வாக்களித்துள்ளனர் என்று தொழிற்சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

வேலைநிறுத்தங்கள் ஒரு கடைசி முயற்சி என்று அஸ்லெஃப் கூறியுள்ளது. மற்றொரு இரயில் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக பயணிகள் புதன்கிழமை இடையூறுகளை எதிர்கொண்டனர்.

நெட்வேர்க் இரயில் மற்றும் 14 மற்ற இரயில் நிறுவனங்களில் உள்ள சுமார் 40,000 இரயில், கடல்சார் மற்றும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களின் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள், ஊதியம், வேலை குறைப்புகள், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் மாற்றங்கள் காரணமாக வெளிநடப்பு செய்தனர்.

பிளாக்பூல், போர்ட்ஸ்மவுத் மற்றும் போர்ன்மவுத் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் இரயில்கள் எதுவும் இல்லாத நிலையில், ஐந்தில் ஒரு சேவை மட்டுமே இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here