இங்கிலாந்தில் ஜூன் 21 அன்று கட்டுப்பாடுகளை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதா இல்லையா என்பது பற்றிய முடிவு இறுதியான மற்றும் சீரான முடிவு என தொழிற்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை பொது சுகாதாரத்தை மனதில் கொண்டு மற்றும் தரவுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட வேண்டும் என பதில் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் கேட் கிரீன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இந்த கட்டத்தில் இது ஒரு தெளிவான முடிவு அல்ல என்றும் இது குறித்து அரசாங்கம் வெளிப்படையாகவும் உண்மைத்தன்மையுடனும் இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here