06 ஆமைகளும் ஒரு டொல்பினும் இறந்த நிலையில் கொழும்பை அண்டிய கடற்பரப்பில் கரை ஒதுங்கியுள்ளது.
எரிந்த கப்பலில் இருந்து வெளியேறிய இரசாயன கழிவுகளால் கடலே உயிர் வாழ தகுதியற்றதாய் மாறியுள்ளதா?

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here