ஹேமந்தின் நண்பரான அமைச்சர் ஒருவரின் ம க னுக்கு சி த்ரா மீது ஆ சை இ ருந் தது என்ற பு திய த க வ லை சித் ரா தோழி ரேகா நாயர் வெ ளியி ட்டு ள்ளார்.

ரேகா கூறுகையில், ஹேம்நாத் என்னிடம் ஒருமு றை அப்ரோச் செ ய்தி ருக் கி றான். ஹேமந்தின் நண்பரான அமைச்சர் ஒருவரின் ம க னுக்கு சி த்ரா மீது ஒரு கண் இ ருந் தது என்கிறார்.

இன்னொரு தோழியான கங்கா பாணி கூறுகையில், பெசண்ட் நகர், திருவான்மயூரில் உள்ள சொ குசு வீடு மற்றும் சொகு சு Audi கார் என சி த்ரா வின் வ ளர் ச்சி எல்லாமே அரசியல் ஆ தர வால் தான் என கூறியுள்ளார்.

யாரிடம் டே ட் டிங் செ ன்றாலும் சி த் ரா என்னிடம் சொ ல் லுவா, இது ச த் தியமா . இதையெல்லாம் விட மு க் கி யமான வி ட யம் ரக்‌ஷன் என்ற நடிகர் தான்.

ரக்‌ஷனுடன் சித்ரா ஒருமுறை டே ட் டிங் சென்ற போது இ ருவ ரும் இருந்த வீடியோவை அவர் ஹேம்நாத்திடம் கா ட் டியிருக்கலாம் என்ற ச ந் தே கம் சித் ராவுக்கு இ ருந் தது.

இந்த ர க்‌ஷனும் கடலூர் மாவட்ட அமைச்சரின் ம கன் பிரவீனும் நண்பர்கள் ஆவர். இதற்கு மேல் எதுவும் கேட்காதீர்கள் என கூறியுள்ளார்.

ஒரு பதிலை விடவும்

Please enter your comment!
Please enter your name here